มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

บริจาค

บริจาค

ทำไมต้องใช้ภาษแม่เป็นฐานในการเรียนรู้

          ภาษาแม่เป็นภาษาที่เด็กถนัดมาที่สุดและเป้นแหล่งช้อมูลชองเด็ก จึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุด

หนูดีใจที่อ่านหนังสือเป็นภาษาของตัวเองได้ค่ะ”

ผู้ปกครองมีโอกาสได้เข้ามาดูการเรียนการสอนในห้องเรียน”