มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ [ โรงเรียนนำร่องทวิภาษา ]

Posted 2 ปี ago by faladmin
14 views

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมานี้ คณะครูจากโรงเรียนนำร่องโครงการทวิภาษาฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยหาน อ.เวียงแก่น และโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน อ.เทิง จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จากสพป.ชร.เขต 4 ได้ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านพุย อ.ฮอด โรงเรียนบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.เขต 5-6 เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป็นโรงเรียนต้นแบบทวิภาษาที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป…

You may also like

Posted 2 ปี ago by faladmin
บรรยากาศการเรียนการสอนของเรียนเรียนในโครงการทวิภาษา [ [...]
11 views
Posted 2 ปี ago by faladmin
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษา ทวิภาษา [...]
67 views