มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผอ. ทำอะไรอยู่?

You may also like

Posted 2 ปี ago by faladmin
บรรยากาศการเรียนการสอนของเรียนเรียนในโครงการทวิภาษา [ [...]
11 views
Posted 2 ปี ago by faladmin
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมานี้ [...]
14 views
Posted 2 ปี ago by faladmin
มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษา ทวิภาษา [...]
67 views