มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

ทวิภาษาคืออะไร ?

Posted 2 ปี ago by faladmin
67 views

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษา ทวิภาษา รูปแบบการศึกษาที่ใช้ภาษาท้องถิ่นของถิ่นนั้นๆร่วมกับภาษาไทยเพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กชนเผ่า เพื่อช่วยแก้ปัญหา เด็ก”อ่านไม่ออก” “เขียนไม่ได้” “คูณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเด็กๆเหล่านี้” ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ โทร : 053-304157 ติดตามเราได้ที่ www.facebook.com/Foundationforappliedlinguistics www.thai-fal.org

You may also like

Posted 2 ปี ago by faladmin
บรรยากาศการเรียนการสอนของเรียนเรียนในโครงการทวิภาษา [ [...]
11 views
Posted 2 ปี ago by faladmin
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมานี้ [...]
14 views