มูลนิธิภาษาศาตร์ประยุกต์

Activity-th

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับมูลนิธิ

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ขอขอบคุณ อาจารย์ Law […]

งานอมรมการพัฒนาเทคนิคการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์

อบรมการพัฒนาเทคนิคการสอน อ่าน-เขียน ภาษาไทยสำ […]